หลักสูตรออนไลน์ + LIVE สด

ฉบับสมบูรณ์

รุ่นที่ 3

“เข้าใจทุกเรื่องของการลงทุนหุ้นแบบอัตโนมัติ (DCA) ตั้งแต่ 0 ถึง 100"

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

หลักสูตรออนไลน์ + LIVE สด

รวยด้วย

ออมหุ้น

ฉบับสมบูรณ์

รุ่นที่ 3

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

ออมหุ้น

"เข้าใจทุกเรื่องของการลงทุนอัตโนมัติ DCA ตั้งแต่ 0-100"

หากคุณ...

อยากลงทุนในหุ้น

แต่งานยุ่งไม่มีเวลา


อยากลงทุนในหุ้น

แต่วิเคราะห์หุ้นไม่เก่ง


อยากลงทุนในหุ้น

แต่ไม่อยากนั่งติดจอตามหุ้น

ทุกวี่ ทุกวัน


อยากลงทุนในหุ้น

แต่ไม่อยากลองผิดลองถูก

อีกหลายเดือนกว่าจะ

ลงทุนเป็น


คอร์สนี้ช่วยคุณได้

หากคุณ

อยากลงทุนในหุ้น แต่งานยุ่งไม่มีเวลา

อยากลงทุนในกองทุน แต่วิเคราะห์หุ้นไม่เก่ง

อยากลงทุนในหุ้น แต่ไม่อยากติดจอตามหุ้นทุกวี่ทุกวัน

อยากลงทุนในหุ้น แต่ไม่อยากลองผิดลองถูกอีกหลายเดือนกว่าจะเป็น

คอร์สนี้ช่วยคุณได้

หลักสูตรเรียน

"ออมหุ้น ฉบับสมบูรณ์ที่สุด"

จาก aomMONEY

สอนมาแล้วกว่า 3,000 คน ทั่วประเทศ และครั้งนี้จะเข้มข้นกว่าเดิม

พัฒนาเป็นรูปแบบ “ออนไลน์ + Live สด” เพื่อให้ได้รับผลการเรียนรู้ที่ดีที่สุด

หลักสูตรนี้ จะสอนให้คุณสร้างระบบการลงทุนหุ้นแบบอัตโนมัติ เรียนรู้วิธีการลงทุนหุ้นที่ง่ายที่สุด ตั้งแต่พื้นฐานจนลงทุนหุ้นได้จริงด้วยวิธีที่ทำให้พี่ต้าร์ลาออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือน เน้นใช้เวลาน้อย เพื่อจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่น และเป็นการออมเงินทางนึงด้วย

หลักสูตรเรียน

“ออมหุ้น ฉบับสมบูรณ์ที่สุด”

จาก aomMONEY

สอนมาแล้วกว่า 3,000 คน

ทั่วประเทศ และครั้งนี้จะเข้มข้น

กว่าเดิม


พัฒนาเป็นรูปแบบ

“ออนไลน์ + Live สด” เพื่อ

ให้ได้รับผลการเรียนรู้ที่ดีที่สุด


หลักสูตรนี้ จะสอนเริ่มตั้งแต่แนวคิดการลงทุนไปจนถึงการจัดพอร์ต กลยุทธ์ต่างๆที่จะทำให้คุณกลับไปเลือกกองทุนที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองได้อย่างแท้จริง

เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และมือเก๋า

ที่สามารถค่อยๆ เรียนทำความเข้าใจ ทบทวนพื้นฐาน และเพิ่มเติมเทคนิคลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนให้ดียิ่งขึ้น

เหมาะกับใคร?

มือใหม่ที่ไม่เคยลงทุนในหุ้น ไม่มีความรู้พื้นฐานเลย

ผู้เริ่มต้นที่ยังวิเคราะห์หุ้นไม่เก่ง แต่อยากสร้างกำไรจากหุ้น

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน เพราะเราสอนตั้งแต่พื้นฐานจนมีพอร์ตการลงทุนเป็นของตัวเอง

มีเงินลงทุนตั้งแต่ 1,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป

มีความตั้งใจที่จะลงทุนในหุ้นจริงๆ (เนื้อหาอัดแน่น)

เงื่อนไขการเรียนคอร์สนี้

เหมาะกับใคร?

มือใหม่ที่ไม่เคยลงทุนหุ้น

ไม่มีความรู้พื้นฐานเลย

เงื่อนไขการเรียนคอร์สนี้

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน เพราะเราสอนตั้งแต่

พื้นฐาน จนมีพอร์ตการลงทุนกองทุนของตัวเอง

มีเงินลงทุนตั้งแต่ 1,000 บาทต่อเดือน ขึ้นไป

มีความตั้งใจที่จะลงทุนในกองทุนจริงๆ (เนื้อหาอัดแน่น)

ผู้มีเวลาน้อยที่กังวลกับราคาตลาด แต่ไม่มีเวลาเฝ้าหุ้นขึ้นลง

ผู้ที่เคยลงทุนหุ้นแบบเดิม แต่ไม่ประสบความสำเร็จ

ผู้เริ่มต้น ที่วิเคราะห์กองทุนยังไม่เก่ง

แต่อยากทำกำไรจากหุ้น

ผู้มีเวลาน้อย กังวลกับราคาตลาด

แต่ไม่มีเวลานั่งเฝ้าหุ้นขึ้น ลง

ผู้ที่เคยลงทุนหุ้นแบบเดิม

แต่ไม่ประสบความสำเร็จ

เรียน 30 วัน อัดแน่นมากกว่า 400 นาที

เรียน 30 วัน

อัดแน่นมากกว่า

400 นาที

ครอบคลุมทุก ๆ หัวข้อ

แนวคิดในการสร้างความมั่งคั่งและวางแผนเกษียณ

รู้จักหุ้น

Saving For Investment

DCA คือ

ทำไมต้อง DCA

การสร้างระบบ "ออมหุ้นอัตโนมัติ"

สร้างระบบออมหุ้นของตัวเอง1

หุ้นที่เหมาะกับการ DCA

เลือกหุ้นแบบมือใหม่

Mega Trend

เปิดบัญชีเพื่อ DCA

ทดลองเลือกหุ้น

หุ้นเติบโตดูยังไง

ความได้เปรียบในการแข่งขัน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน

งบกระแสเงินสด

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ทดลองกรองหุ้น จากงบการเงิน

การติดตามผลการดำเนินงานดูความถูกแพงของหุ้น

รู้จัก VI ต่างกันอย่างไรกับ DCA

การ DCA คู่ Market timing

เรียนอะไรบ้าง?

เนื้อหาตั้งแต่ Basic ถึง Advance

ปูพื้นฐาน กับ 11 บทเรียน

ก้าวหน้าด้านการลงทุนไปกับอีก 11 บทเรียน

2 แบบฝึกหัด จำลองการลงทุนจริง

มี Live สด ถาม-ตอบกับอาจารย์ผู้สอน

ถามคำถามให้อาจารย์ตอบได้ตลอด 30 วัน

ครอบคลุมทุก ๆ หัวข้อ

✓ แนวคิดในการสร้างความมั่งคั่งและวางแผนเกษียณ

✓ รู้จักหุ้น

✓ Saving For Investment

✓ DCA คือ

✓ ทำไมต้อง DCA

✓ การสร้างระบบ "ออมหุ้นอัตโนมัติ"

✓ สร้างระบบออมหุ้นของตัวเอง1

✓ หุ้นที่เหมาะกับการ DCA

✓ เลือกหุ้นแบบมือใหม่

✓ Mega Trend

✓ เปิดบัญชีเพื่อ DCA

✓ ทดลองเลือกหุ้น

✓ หุ้นเติบโตดูยังไง

✓ ความได้เปรียบในการแข่งขัน

✓ งบแสดงฐานะทางการเงิน

✓ งบกำไรขาดทุน

✓ งบกระแสเงินสด

✓ อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

✓ ทดลองกรองหุ้น จากงบการเงิน

✓ การติดตามผลการดำเนินงานดูความถูกแพงของหุ้น

✓ รู้จัก VI ต่างกันอย่างไรกับ DCA

✓ การ DCA คู่ Market timing

เรียนอะไรบ้าง?

✓ เนื้อหาตั้งแต่ Basic ถึง Advance

✓ ปูพื้นฐาน กับ 11 บทเรียน

✓ ก้าวหน้าด้านการลงทุนไปกับอีก 11 บทเรียน

✓ 2 แบบฝึกหัด จำลองการลงทุนจริง

✓ มี Live สด ถาม-ตอบกับอาจารย์ผู้สอน

✓ ถามคำถามให้อาจารย์ตอบได้ตลอด 30 วัน

รูปแบบการเรียนเป็นออนไลน์ 100%

ทุกวันในตารางเรียน เวลา 20.00 น. ทีมงานจะโพสต์วิดิโอบทเรียนผ่านกลุ่ม Facebook ลับของหลักสูตร เป็นระยะเวลา 1 เดือน


ผู้เรียนสามารถเรียนซ้ำทบทวน หรือสามารถดูย้อนหลังได้ตามเวลาที่สะดวกตลอด ไม่จำกัดจำนวนครั้ง


ภายใน 1 เดือน สามารถติดตามผล และปรึกษาอาจารย์เพิ่มเติมผ่าน

ทาง Live สดหรือส่งคำถามภายในกลุ่ม Facebook ลับของหลักสูตร

ทุกวันในตารางเรียน เวลา 20.00 น. ทีมงานจะโพสต์วิดิโอบทเรียนผ่านกลุ่ม Facebook ลับของหลักสูตร เป็นระยะเวลา 1 เดือน


ผู้เรียนสามารถเรียนซ้ำทบทวน หรือสามารถดูย้อนหลังไดตามเวลาที่สะดวกตลอด ไม่จำกัดจำนวนครั้ง


ภายใน 1 เดือน สามารถติดตามผล และปรึกษาอาจารย์เพิ่มเติมผ่านทาง Live สดหรือส่งคำถามภายในกลุ่ม Facebook ลับของหลักสูตร

รูปแบบการเรียนเป็นออนไลน์ 100%

ทำไมเรียนออนไลน์ถึงดีกว่าเรียนสด?

ค่าเรียนถูกกว่าเรียนตอนไหนก็ได้

เข้าใจเหมือนสอนสด

แต่มีเวลาทบทวนมากกว่า

ถามข้อสงสัยเหมือนเรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอนได้มากถึง 30 วัน

วัดผลและติดตามได้กับเพื่อนร่วมเรียน

ทำไมเรียนออนไลน์

ถึงดีกว่า เรียนสด?

ค่าเรียนถูกกว่าเรียนตอนไหนก็ได้

เข้าใจเหมือนสอนสด

แต่มีเวลาทบทวนมากกว่า

ถามข้อสงสัยเหมือนเรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอนได้มากถึง 30 วัน

วัดผลและติดตามได้กับเพื่อนร่วมเรียน

เริ่มเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ 3 กันยายน 2562

PART I : BASIC PART (เริ่มเวลา 20.00 น.)

บทที่ 01 Intro

01 (3 กย.) แนะนำตัว แนะนำคอร์ส

02 (3 กย.) แนวคิดในการสร้างความมั่งคั่ง และวางแผนเกษียณ

03 (4 กย.) รู้จักหุ้น

04 (4 กย.) Saving For Investment


บทที่ 02 การสร้างระบบออมหุ้นอัตโนมัติ

05 (10 กย.) DCA คือ

06 (11 กย.) ทำไมต้อง DCA
07 (12 กย.) การสร้างระบบ "ออมหุ้นอัตโนมัติ"
Workshop 01 : สร้างระบบออมหุ้นของตัวเอง


บทที่ 03 การเลือกหุ้น

08 (17 กย.) หุ้นที่เหมาะกับการ DCA

09 (18 กย.) เลือกหุ้นแบบมือใหม่

10 (19 กย.) Mega Trend
11 (24 กย.) เปิดบัญชีเพื่อ DCA
Workshop 02 : ทดลองเลือกหุ้น


LIVE สด ครั้งที่ 1 (1 ตค.)

PART II :ADVANCE PART (ลงพร้อมกัน 2 ตค.)

บทที่ 04 การเลือกหุ้น (พิเศษ)

12 หุ้นเติบโตดูยังไง
13 ความได้เปรียบในการแข่งขัน
14 งบแสดงฐานะทางการเงิน
15 งบกำไรขาดทุน
16 งบกระแสเงินสด
17 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
18 ROA, ROE


บทที่ 05 เทคนิคอื่นๆ

19 การติดตามผลการดำเนินงาน
20 ดูความถูกแพงของหุ้น

21 รู้จัก VI ต่างกันอย่างไรกับ DCA

22 การ DCA คู่ Market timing


LIVE สด ครั้งที่ 2 (15 ตค.)

*วันและเวลาการอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังตามความเหมาะสม ทางทีมงานจะจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลง

*** ไม่จำเป็นต้องเรียนตรงวัน เรียนตอนไหนก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้ ***

เริ่มเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ 3 กันยายน 2562

PART I : BASIC PART (เริ่มเวลา 20.00 น.)

บทที่ 01 Intro
01 (3 กย.) แนะนำตัว แนะนำคอร์ส
02 (3 กย.) แนวคิดในการสร้างความมั่งคั่ง และวางแผนเกษียณ
03 (4 กย.) รู้จักหุ้น
04 (4 กย.) Saving For Investment


บทที่ 02 การสร้างระบบออมหุ้นอัตโนมัติ
05 (10 กย.) DCA คือ
06 (11 กย.) ทำไมต้อง DCA
07 (12 กย.) การสร้างระบบ "ออมหุ้นอัตโนมัติ"
Workshop 01 : สร้างระบบออมหุ้นของตัวเอง


บทที่ 03 การเลือกหุ้น
08 (17 กย.) หุ้นที่เหมาะกับการ DCA
09 (18 กย.) เลือกหุ้นแบบมือใหม่
10 (19 กย.) Mega Trend
11 (24 กย.) เปิดบัญชีเพื่อ DCA
Workshop 02 : ทดลองเลือกหุ้น

LIVE สด ครั้งที่ 1 (1 ตค.)

PART II :ADVANCE PART (ลงพร้อมกัน 2 ตค.)

บทที่ 04 การเลือกหุ้น (พิเศษ)
12 หุ้นเติบโตดูยังไง

13 ความได้เปรียบในการแข่งขัน

14 งบแสดงฐานะทางการเงิน

15 งบกำไรขาดทุน

16 งบกระแสเงินสด

17 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

18 ROA, ROE


บทที่ 05 เทคนิคอื่นๆ

19 การติดตามผลการดำเนินงาน

20 ดูความถูกแพงของหุ้น

21 รู้จัก VI ต่างกันอย่างไรกับ DCA

22 การ DCA คู่ Market timing

LIVE สด ครั้งที่ 2 (15 ตค.)

*วันและเวลาการอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังตามความเหมาะสม

ทางทีมงานจะจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลง

ไม่จำเป็นต้องเรียนตรงวัน

เรียนตอนไหนก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้

รีวิวความเห็นของผู้เรียนจริง

รีวิวความเห็นของผู้เรียนจริง

สรุปรายละเอียดทั้งหมด

เริ่มเรียนวันที่: 3 กันยายนนี้

ราคาพิเศษวันนี้ : 3,900 บาท จาก 12,900 บาท

รับจำนวนจำกัด !!

สรุปรายละเอียดทั้งหมด

เริ่มเรียนวันที่ 3 กันยายนนี้

ราคาพิเศษวันนี้ 3,900

จาก 12,900 บาท

รับจำนวนจำกัด!!

สนใจสมัครทำอย่างไร?

กรณีสมัครในนามบริษัท

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการชำระเงินที่

m.me/aommoney.school

กรณีสมัครในนามบุคคล

เลือกช่องทางการชำระเงิน


1

2

คลิกปุ่ม "แจ้งชำระเงิน"ด้านล่างเพื่อลงทะเบียน

การสั่งซื้อและแจ้งหลักฐานการชำระเงิน

แจ้งชำระเงินที่นี่

3

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบการชำระเงินและติดต่อกลับทางอีเมลล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ภายใน 2 วันทำการ

 • หากไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาเชค Spam Box
 • หากตรวจสอบตามขั้นตอนทางด้านบนแล้วยังไม่ได้รับอีเมลล์ยืนยัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ m.me/aommoney.school

4

ภายในอีเมลล์ยืนยันที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งให้จะประกอบไปด้วย

 • เลขที่ใบสั่งซื้อ
 • แบบฟอร์มการสมัครเรียน
 • สรุปวันและเวลาที่เริ่มเรียน
 • Link เพื่อเข้าสู่ Facebook ลับของหลักสูตร กด "เข้าร่วม"

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม

ชำระผ่านการโอนเงิน

ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชี 054-1-98351-1

บจก. ไลค์ มี คอนเทนต์ สาขา ไอคอนสยาม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่

m.me/aommoney.school

หรือติดต่อทางโทรศัพท์ในเวลาทำการ

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00น. - 18.00น.

คุณโดมี่ : 090-296-3966

สนใจสมัครทำอย่างไร?

กรณีสมัครในนามบริษัท

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการชำระเงินที่ m.me/aommoney.school

กรณีสมัครในนามบุคคล

1

เลือกช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการโอนเงิน

ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชี 054-1-98351-1

บจก. ไลค์ มี คอนเมนต์ สาขา ไอคอนสยาม

คลิกปุ่ม "แจ้งชำระเงิน"ด้านล่าง

เพื่อลงทะเบียนการสั่งซื้อ

และแจ้งหลักฐานการชำระเงิน

2

แจ้งชำระเงินที่นี่

3

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำ

การตรวจสอบการชำระเงิน และติดต่อกลับทาง

อีเมลล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ภายใน 2 วันทำการ

 • หากไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาเชค Spam Box
 • หากตรวจสอบตามขั้นตอนทางด้านบนแล้ว
  ยังไม่ได้รับอีเมลล์ยืนยัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ m.me/aommoney.school

4

ภายในอีเมลล์ยืนยันที่ทางเจ้าหน้าที่ส่ง

ให้จะประกอบไปด้วย

 • เลขที่ใบสั่งซื้อ
 • แบบฟอร์มการสมัครเรียน
 • สรุปวันและเวลาที่เริ่มเรียน
 • Link เพื่อเข้าสู่ Facebook ลับของหลักสูตร
 • กด "เข้าร่วม

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ที่ m.me/aommoney.school

หรือติดต่อทางโทรศัพท์

ในเวลาทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00น. - 18.00น.

คุณโดมี่ : 090-296-3966

สอนโดย

กวิน สุวรรณตระกูล หรือ ต้าร์ กวิน ผู้คลั่งไคล้แนวคิดการลงทุนหุ้นแบบ DCA จนพัฒนาเป็นแบบฉบับของตัวเอง "ออมหุ้น" โดยได้ลาออกจากงานประจำมาลงทุนในหุ้นเติบโตผ่านแนวคิดของตนเอง


มีบทบาทให้ความรู้ด้านการออมหุ้นผ่านสื่อมากมาย เช่น Money Channel, Nation Channel, Voice TV, PPTV, รวมถึงรายการวิทยุและ Chennel ทางออนไลน์อีกมากมาย


เป็นวิทยากรหุ้นและการลงทุนให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ธนาคาร บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทจัดการหลักทรัพย์กองทุน รวมถึง บริษัทเอกชน และมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่ง ซึ่งมีผู้ฟังการบรรยายทั้งสิ้นถึง 50,000 คน มีผลงานหนังสือที่เกี่ยวกับการเงินการลงทุน และการออมหุ้น 6 เล่ม และเป็นเจ้าของแฟนเพจ ที่มีผู้ติดตามกว่า 80,000 คน


ปัจจุบัน มีเวลาทำในสิ่งที่ตนเองรัก และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข "อะไรจะดีกว่ามีรายได้จากการลงทุน มีเวลา และชีวิตมีความสุข"

กวิน สุวรรณตระกูล หรือ ต้าร์ กวิน ผู้คลั่งไคล้แนวคิดการลงทุนหุ้นแบบ DCA จนพัฒนาเป็นแบบฉบับของตัวเอง "ออมหุ้น" โดยได้ลาออกจากงานประจำมาลงทุนในหุ้นเติบโตผ่านแนวคิดของตนเอง


มีบทบาทให้ความรู้ด้านการออมหุ้นผ่านสื่อมากมาย เช่น Money Channel, Nation Channel, Voice TV, PPTV, รวมถึงรายการวิทยุและ Chennel ทางออนไลน์อีกมากมาย


เป็นวิทยากรหุ้นและการลงทุนให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ธนาคาร บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทจัดการหลักทรัพย์กองทุน รวมถึง บริษัทเอกชน และมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่ง ซึ่งมีผู้ฟังการบรรยายทั้งสิ้นถึง 50,000 คน


มีผลงานหนังสือที่เกี่ยวกับการเงินการลงทุน และการออมหุ้น 6 เล่ม และเป็นเจ้าของแฟนเพจ ที่มีผู้ติดตามกว่า 80,000 คน


ปัจจุบัน มีเวลาทำในสิ่งที่ตนเองรัก และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข "อะไรจะดีกว่ามีรายได้จากการลงทุน มีเวลา และชีวิตมีความสุข"

สอนโดย